Vion Gelände Wunstorf

Project: Stedenbouwkundig plan VION-Gelände, Wunstorf
Locatie: Lutherweg, Wunstorf
Opdrachtgever: Prijsvraag gemeente Wunstorf
Ontwerp: 2017
Programma: 92 grondgebonden woningen en 72 appartementen
I.s.m.: Peters & Lammerink architecten

Herontwikkeling voormalig industrieterrein in binnenstedelijk gebied. Strategisch omgaan met het 16 meter hoge geluidsscherm langs het spoor aan de zuidzijde en het aansluiten op de omliggende woonwijken zijn de belangrijkste uitgangspunten voor deze prijsvraag. Door het creëren van een nieuw heuvellandschap met daarop 3 appartementengebouwen en daarin opgenomen parkeervoorzieningen ontstaat er een nieuw parkachtig woonmilieu. Een ecologische plas-draszone (hemelwateropvang) aan de voet van het nieuwe heuvellandschap vormt de overgang naar de grondgebonden woningen en is tevens een parkachtige route voor de aangrenzende wijken naar het station.