Drierivierenpark Slobbengors, Papendrecht

Project: DO inrichtingsplan Slobbengors
Locatie: Slobbengors, Papendrecht
Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht
Ontwerp: 2015 – 2016
Programma: Parkachtige inrichting drierivierenpunt, landschappelijke inpassing nieuwe hoofdkantoor Fokker en sportvelden, parkeren
Status: Start aanleg 2017
I.s.m.: Maaike Marechal en Lilian van Oosterhoudt

Het doortrekken van bestaande groenstructuren en het aanbrengen van een nieuwe wandelroute tussen het bestaande parkje en het de noordwestpunt, zijn de basis van een nieuw park op het Slobbengors in Papendrecht. In dit nieuwe park is het toekomstige hoofdkantoor van Fokker gesitueerd en worden een drietal verblijfsplekken gemaakt op het nieuwe opgehoogde deel met uitzicht over het drierivierenpunt. Door groenstructuren en bomenrijen op te bouwen uit gebiedseigen beplanting, nieuwe waterpartijen in het gebied te voorzien van plasbermen en natuurvriendelijke oevers worden ecologische schakels voor flora en fauna gerealiseerd.