Uchelen Buiten, Apeldoorn

Project: Stedenbouwkundig plan herontwikkeling TNO locatie
Locatie: Laan van Westenenk, Apeldoorn
Opdrachtgever: ETV Groep Beheer BV
Ontwerp: 2014 – 2015
Programma: 275 grondgebonden woningen
Status: Realisatie 2017 – heden
I.s.m.: Mulleners+Mulleners Architecten

De afstand tot het centrum en de groene randen rond het terrein zijn aanleiding voor de keuze voor een opzichzelfstaande buurtschap met informeel wonen in het groen. Bestaande boskavels en boomgroepen op het terrein vormen, samen met de nieuwe ringweg, een nieuw landschappelijk raamwerk. Met het doortrekken van de Zwaanspreng langs de oostzijde van het terrein ontstaat een circuit
dat wordt voorzien van wandelpaden die ook aansluiting krijgen op de bestaande wandelpaden in de directe omgeving.