Schuytgraaf Veld 17b, Arnhem

Project: Landschappelijk kader voor Veld 17b Schuytgraaf
Locatie: Minervasingel, Arnhem
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Ontwerp: 2013
Programma: ca. 35 vrijstaande woningen, ca. 42 appartementen
Status: Start bouwwerkzaamheden 2014
I.s.m. Projectgroep gemeente Arnhem en kwaliteitsteam Schuytgraaf

Veld 17b ligt als een langgerekte “strip” tussen een zandwinningsplas en de Minervasingel. Door de plas, als het ware, verder uit te graven tot aan de Minervasingel ontstaan er eilanden. De extra watergangen en rietoevers sluiten aan op de ontwikkeling van een natte ecozone ten noorden van Veld17b. Door de rietoevers zijn de eilanden geschikt voor de ontwikkeling van individuele woningen op vrije kavels. Tussen de eilanden door loopt een openbare wandelroute met zicht op de stuwwal van de Veluwe.