De Loet, Castricum

Project: Landschappelijk ontwerp De Loet, Castricum
Locatie: Oude Parklaan, Castricum
Opdrachtgever: NU|Projectontwikkeling
Ontwerp: 2017
Status: Woningen in de verkoop
I.s.m.: Braaksma&Roos architecten

De Loet is het voormalige mannen-paviljoen op het landgoed Duin en Bosch. In dit rijksmonument zijn door Braaksma&Roos architecten 12 herenhuizen en 5 appartementen ontworpen. Daarnaast komen er op het terrein 5 nieuwe villa’s. Bij het ontwerp voor het terrein zijn de kwaliteiten van het historische landgoed ingezet als dragers voor het nieuwe wooncomplex. Aan de noordzijde van het paviljoen wordt het besloten bosachtige karakter behouden. In deze zone ligt een open plek die de gezamenlijke ruimte voor de nieuwe bewoners vormt. De ruimte tussen de bestaande en nieuwe bebouwing is ingericht als een groen en intiem straatje met daaraan de entrees van de nieuwe woningen. Aan de zuidzijde liggen de privé-tuinen verdiept in het landschap zodat het historische beeld van De Loet wordt behouden. De 3 beschreven zones worden aaneengeregen door een noord-zuid as die uitkomt op de oude entrees van het paviljoen.